Daňové poradenstvo

Popis služby: 

Poradenstvo v oblastí daní, odvodov a poplatkov, daňového konania v zmysle slovenských právnych predpisov (platnej legislatívy SR), prispôsobené najrôznejším potrebám klientov, najmä so zameraním na vyhotovenie rôznych daňových podaní, na poradenstvo v oblasti daňovej optimalizácie, kde Vám poradíme všetky dostupné legálne postupy na optimalizáciu Vášho daňového zaťaženia, napríklad možnosti využitia všetkých daňových úľav, oslobodení a výhod, najvýhodnejšie spôsoby zdanenia rôznych druhov príjmov u fyzických osôb, riešenie minimalizácie nákladov, ktoré nie sú daňovo uznané v prospech nákladov, ktoré zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov uznáva ako daňové výdavky (náklady), poradenstvo pri voľbe vhodného spôsobu použitia motorového vozidla v podnikaní a pod.

Potrebné podklady: 

Kompletný zoznam potrebných podkladov je k dispozícii na našej webovej stránke po prihlásení.

Podmienky pre prihlásenie TU.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať mailom alebo telefonicky.