Aktualizácia zbierky zákonov

Odbornosť a kvalita nami poskytovaných služieb a s tým spojená spokojnosť našich klientov patria k našim hlavným prioritám. Máme záujem na tom, aby naši klienti a ostatní návštevníci nášho webového sídla mali prehľad o aktuálnom právnom stave. Symbolom odbornosti našich služieb je preto pravidelná aktualizácia obsahu stránky vždy k poslednému dátumu vyhlásenia znenia právnych predpisov v zbierke zákonov SR.