Spracovanie a podanie daňových priznaní

Popis služby: 

Daňové priznanie podáva vo všeobecnosti každý, koho príjmy v zdaňovacom období presiahnu 50 % sumy zodpovedajúcej 19,2-násobku sumy životného minima. Najčastejším prípadom, kedy fyzická osoba daňové priznanie napriek tejto skutočnosti podať nemusí je, ak poberá len príjmy zo závislej činnosti a požiada zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov (pri splnení všetkých náležitosti vyžadovaných zákonom).

Potrebné podklady: 

Kompletný zoznam potrebných podkladov je k dispozícii na našej webovej stránke po prihlásení.

Podmienky pre prihlásenie TU.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať mailom alebo telefonicky.