Etický kódex

V akomkoľvek pracovnom vzťahu k službe môže byť iba osoba s civilizovaným vzťahom k termínom ako:

 

1.   človek

2.   spravodlivosť

3.   sloboda

4.   poctivosť

5.   zákon

6.   dlh

7.   škoda

8.   právo

9.   proces

10. zločin

 

Tento názor je v súlade s vývojom ľudského spoločenstva a je prijímaný s úctou a pokorou.