Naše kontakty

Právne služby
Advokátska kancelária JUDr. Martin Gordík - advokát

 
Pracovisko
Námestie Andreja Hlinku 3
010 01 Žilina
 
Expozitúra
tel.:       041/500 71 71
mobil:  0915 808 513
e-mail: pravo@red.sk