Odmena za služby

Odmeny advokáta upravuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách za poskytovanie právnych služieb č. 655/2004 Z.z.  Odmena sa určuje najčastejšie na základe dohody medzi advokátom a klientom ako zmluvná odmena.

 

Zmluvná odmena sa určí nasledovne:

                                                                       a) hodinová odmena

                                                                       b) paušálna odmena

                                                                       c) podielová odmena

                                                                       d) tarifná odmena

 

Orientačnú výšku odmeny získate po kontaktovaní našej spoločnosti pre každý zvolený (požadovaný) úkon.