Právne poradenstvo v oblasti práva cenných papierov

Popis služby: 

( § 155, §176, §720, §612, §528 z. č. 513/1991 Zb., §3 z. č. 530/1990 Zb., §2, §4, §15, §22 - §23 z. č. 144/1998 Z.z., §17a - §17c z. č. 42/1992 Zb., z. č. 191/1950 Zb.)Cenný papier je peniazmi oceniteľný zápis v zákonom ustanovenej podobe a forme, s ktorým sú spojené práva podľa zákona 566/2001 a práva podľa osobitných zákonov, najmä oprávnenie požadovať určité majetkové plnenie alebo vykonávať určité práva voči zákonom určeným osobám.

Potrebné podklady: 

Kompletný zoznam potrebných podkladov je k dispozícii na našej webovej stránke po prihlásení.

Podmienky pre prihlásenie TU.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať mailom alebo telefonicky.