Prevod cenného papiera

Popis služby: 

(§19 zákon č. 566/2001 Z.z.) Prevodom cenného papiera je zmena majiteľa cenného papiera uskutočnená na základe zmluvy podľa zákona o cenných papieroch. Prevoditeľnosť cenného papiera možno vylúčiť alebo obmedziť, ak to osobitný zákon pripúšťa. Emitent nemôže obmedziť alebo vylúčiť prevoditeľnosť cenných papierov na doručiteľa.

Potrebné podklady: 

Zmluva o prevode cenných papierov

  • údaje účastník a údaje o cennom papieri

Kompletný zoznam potrebných podkladov je k dispozícii na našej webovej stránke po prihlásení.

Podmienky pre prihlásenie TU.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať mailom alebo telefonicky.