Príprava a posuzovanie zmlúv týkajúcich sa cenných papierov

Popis služby: 

(§30 - §31, §36 - §43 z.č. 566/2001 Z.z.) Zákon o cenných papieroch upravuje širokú škálu zmlúv o cenných papieroch, ktoré môžu jednotlivé subjekty podľa potreby medzi sebou uzatvárať. Majú viaceré spoločné znaky, ale i špecifiká, ktoré presne vymedzuje zákon. Všetky tieto zmluvy musia mať písomnú podobu s príslušnými náležitosťami a niektoré zo zmlúv sa ešte navyše riadia aj osobitnými zákonmi.

Potrebné podklady: 

Zmluva o kúpe cenných papierov

  • údaje účastníkov
  • údaje o cennom papieri, prípadne ak ide o listinný cenný papier, jeho kópiu

Kompletný zoznam potrebných podkladov je k dispozícii na našej webovej stránke po prihlásení.

Podmienky pre prihlásenie TU.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať mailom alebo telefonicky.