Registrácia prechodu cenných papierov

Popis služby: 

(§18 zákon č. 566/2001 Z.z.) Prechodom cenného papiera je zmena majiteľa cenného papiera na základe právoplatného rozhodnutia o dedičstve, právoplatného rozhodnutia iného štátneho orgánu alebo na základe iných právnych skutočností ustanovených zákonom. Príkaz na registráciu podáva nadobúdateľ cenného papiera alebo ním poverený obchodník s cennými papiermi, alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi.

Potrebné podklady: 

Príkaz na registráciu prechodu cenných papierov

  • právny úkon preukazujúci prechod cenného papiera (napr. osvedčenie o dedičstve)

Kompletný zoznam potrebných podkladov je k dispozícii na našej webovej stránke po prihlásení.

Podmienky pre prihlásenie TU.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať mailom alebo telefonicky.