Registrácia zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva k cenným papierom

Popis služby: 

(§46 z.č. 566/2001 Z.z.) Zmluvné záložné právo k cenným papierom sa mení alebo zaniká registráciou zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva k cenným papierom v registri záložných práv. Pri registrácii zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva k listinným cenným papierom centrálny depozitár vyznačí túto skutočnosť na listinnom cennom papieri.

Potrebné podklady: 

Príkaz na registráciu zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva k cenným papierom

  • údaje účastníkov
  • záložná zmluva

Kompletný zoznam potrebných podkladov je k dispozícii na našej webovej stránke po prihlásení.

Podmienky pre prihlásenie TU.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať mailom alebo telefonicky.