Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) - založenie

Popis služby: 

(§ 105, § 110 z.č. 513/1991 Zb., § 6 z.č. 530/2003 Z.z.) Spoločnosťou s ručením obmedzeným  je spoločnosť, ktorej základné imanie tvoria vopred určené vklady spoločníkov. Spoločnosť môže založiť jedna osoba, môže mať najviac 50 spoločníkov. Spoločnosť s ručením obmedzeným sa zakladá spoločenskou zmluvou, a pokiaľ má jedného zakladateľa spoločenskú zmluvu nahrádza zakladateľská listina. Spoločenská zmluva aj zakladateľská listina musí mať písomnú formu. Podpisujú ju všetci spoločníci a ich podpisy musia byť osvedčené.

Potrebné podklady: 

Kompletný zoznam potrebných podkladov je k dispozícii na našej webovej stránke po prihlásení.

Podmienky pre prihlásenie TU.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať mailom alebo telefonicky.