Zabezpečovacie prevody cenných papierov

Popis služby: 

(§53 zákon č. 566/2001 Z.z.) Zmluva o zabezpečovacom prevode cenných papierov sa spravuje ustanoveniami zákona o cenných papieroch a Občianskeho zákonníka o zabezpečení záväzkov prevodom práva.Zmluva o zabezpečovacom prevode cenných papierov musí mať písomnú formu a musí v obdobnom rozsahu, ako ustanovuje § 47 ods. 1, obsahovať údaje o dlžníkovi, o veriteľovi, o prevádzaných cenných papieroch a o záväzkoch zabezpečených prevodom cenných papierov primerane podľa § 47 ods. 1.

Potrebné podklady: 

Zmluva o zabezpečovacom prevode cenných papierov

  • údaje účastníkov

Kompletný zoznam potrebných podkladov je k dispozícii na našej webovej stránke po prihlásení.

Podmienky pre prihlásenie TU.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať mailom alebo telefonicky.