Zriadenie záložného práva k cenným papierom

Popis služby: 

(§45, §48 zákon č. 566/2001 Z.z.) Zmluvné záložné právo k cenným papierom vzniká, ak zákon o cenných papieroch neustanovuje inak, registráciou tohto záložného práva v osobitnej evidencii založených cenných papierov. Zmluva o založení cenných papierov sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka o záložnom práve, ak zákon o cenných papieroch neustanovuje inak. Zmluva o založení cenných papierov musí mať písomnú formu. Predmetom zmluvy o založení cenných papierov nemôžu byť cenné papiere, ktoré sú založené.

Potrebné podklady: 

Zmluvné zriadenie záložného práva

  • údaje účastníkov a cenného papiera

Kompletný zoznam potrebných podkladov je k dispozícii na našej webovej stránke po prihlásení.

Podmienky pre prihlásenie TU.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať mailom alebo telefonicky.