Zrušenie a zánik spoločnosti s ručením obmedzeným

Popis služby: 

(§151 z.č. 513/1991 Zb.) Spoločnosť zaniká dňom jej výmazu z obchodného registra. Záverom likvidácie spoločnosti likvidáciou je podanie návrhu na výmaz obchodnej spoločnosti z obchodného registra. Likvidátor podá návrh na výmaz obchodnej spoločnosti z obchodného registra do 90 dní po schválení účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku. K návrhu na výmaz priloží účtovnú závierku a konečnú správu spolu s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku.

Potrebné podklady: 

Kompletný zoznam potrebných podkladov je k dispozícii na našej webovej stránke po prihlásení.

Podmienky pre prihlásenie TU.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať mailom alebo telefonicky.