Kolektívne pracovnoprávne vzťahy

Popis služby: 

(§ 229 - § 250a z.č. 311/2001 Z.z.) Kolektívne pracovnoprávne vzťahy sú právne vzťahy medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov. Zástupcami zamestnancov sú: 

  • príslušný odborový orgán, 
  • zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník, 
  • zástupca zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
Potrebné podklady: 

Kompletný zoznam potrebných podkladov je k dispozícii na našej webovej stránke po prihlásení.

Podmienky pre prihlásenie TU.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať mailom alebo telefonicky.