Náhrada škody

Popis služby: 

(§177 - §222 z.č. 311/2001 Z.z.) Otázkam zodpovednosti za škodu a náhrade škody je venovaná ôsma časť zákona č. 211/2001  Z.z. Zákonník práce. Pracovnoprávna zodpovednosť zamestnanca alebo zamestnávateľa, prípadne spoluzodpovednosť oboch strán, vzniká len za škodu pri výkone práce alebo v súvislosti s ňou. V záujme predchádzania škodám na živote, zdraví alebo majetku kladie zákon dôraz na prevenciu zo strany zamestnávateľov, ako aj zamestnancov. Zákonník práce rozdeľuje zodpovednosť za škodu na: 

  • všeobecnú a osobitnú zodpovednosť zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi, 
  • všeobecnú a osobitnú zodpovednosť zamestnávateľa za škodu, ktorú utrpel zamestnanec pri výkone práce alebo v priamej súvislosti s ňou.
Potrebné podklady: 

Kompletný zoznam potrebných podkladov je k dispozícii na našej webovej stránke po prihlásení.

Podmienky pre prihlásenie TU.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať mailom alebo telefonicky.