Právo nehnuteľností - príprava, koncipovanie a pripomienkovanie zmlúv

Popis služby: 

(§ 588, § 628, § 151b, § 151o, § 663, § 631, § 51 z.č. 40/1964 Zb., § 21 z.č. 182/1993 Z.z.)  Vypracovanie zmlúv patrí medzi najčastejšie formy poskytovania právnych služieb. Kvalitná zmluva s jednoznačne určenými právami a povinnosťami  minimalizuje vznik prípadných konfliktov.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať mailom alebo telefonicky.