Záložné právo

Popis služby: 

( § 151b z.č. 40/1964 Zb.) Záložné právo slúži na zabezpečenie pohľadávky a jej príslušenstva tým, že záložného veriteľa oprávňuje uspokojiť sa, alebo domáhať sa uspokojenia pohľadávky z predmetu záložného práva, ak pohľadávka nie je riadne alebo včas splnená.

Potrebné podklady: 

 

Zriadenie záložného práva:

  • listy vlastníctva
  • opis zálohu
  • údaje účastníkov z platného občianskeho preukazu
  • ostatné na základe konzultácie

Kompletný zoznam potrebných podkladov je k dispozícii na našej webovej stránke po prihlásení.

Podmienky pre prihlásenie TU.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať mailom alebo telefonicky.