Závet

Popis služby: 

(§ 476 z.č. 64/1964 Zb.) Závet je jednostranný právny úkon, ktorým fyzická osoba – poručiteľ robí v predpísanej forme dispozíciu svojím majetkom pre prípad smrti. V závete poručiteľ ustanoví jedného alebo viacerých dedičov, poprípade určí ich podiely, alebo vecné práva, ktoré im majú pripadnúť.

Potrebné podklady: 

- na základe konzultácie s právnikom

Kompletný zoznam potrebných podkladov je k dispozícii na našej webovej stránke po prihlásení.

Podmienky pre prihlásenie TU.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať mailom alebo telefonicky.