Cenník

Odmena za poskytnutie služby Online zmluvy Vám bude oznámená právnikom po oboznámení sa s odbornou náročnosťou a rozsahom požadovaných úkonov. Cena služby Vám bude oznámená vždy pred prevzatím prípadu.
Po uzatvorení zmluvy o poskytnutí právnych služieb si spravidla účtujeme zálohu na poskytované právne služby, a to vo výške, ktorá pokryje prvotné náklady na naštudovanie veci a navrhnutie možných riešení. Obvykle sa jedná o sumu vo výške 20% z celkovej odmeny dohodnutej s klientom. Zvyšná časť odmeny sa účtuje po vykonaní služby, ktorú si klient objednal.
Spôsob platenia odmeny je možné dohodnúť aj individuálne.
 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať mailom alebo telefonicky.