Doplnkové služby

V súvislosti s využitím služby Online zmluvy si u nás môžete objednať aj doplnkové služby, ktoré s vypracovaním danej zmluvy súvisia. Tieto služby Vám ako súčasť balíčka poskytneme za výhodnejšie ceny, ako keby ste si ich u nás objednávali samostatne. Jedná sa napríklad o zastupovanie v konaní pred príslušnou správou katastra, stavebným úradom, daňovým úradom, prípadne inými inštitucíami. Pri objednaní kúpnych zmlúv Vám ponúkame úschovu kúpnej ceny, vypracovanie daňového priznania, či overovanie podpisov na zmluvách. Právnici Vás budú pri konzultáciách ohľadne Vášho prípadu informovať o ponuke doplnkových služieb, ktoré môžete využiť spoločne s už objednanou službou.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať mailom alebo telefonicky.