Vybavovanie víz na území SR

Popis služby: 

(§ 8 - § 12 z.č. 48/2002 Z.z.) Vízum je povolenie od daného štátu na:

  • vstup cudzinca na jeho územie na isté obdobie (vstupné vízum) alebo
  • opakovaný vstup cudzinca na jeho územie počas istého obdobia (návratné vízum) alebo
  • výstup cudzinca alebo tuzemca z jeho územia na isté obdobie (výstupné vízum) alebo
  • prejazd cudzinca jeho územím (prejazdné vízum),

vyznačené v cestovnom doklade alebo zriedkavejšie vydávané ako samostatný dokument. V Schengenskej zóne sa vízum udeľuje konkrétne formou špeciálnej nálepky v cestovnom pase.

Potrebné podklady: 

Žiadosť o udelenie jednotného víza

Najmä:

1.      formulár žiadosti

2.      platný cestovný doklad

3.      fotografia

4.      v prípade potreby žiadateľ umožní odobratie svojich odtlačkov prstov

Kompletný zoznam potrebných podkladov je k dispozícii na našej webovej stránke po prihlásení.

Podmienky pre prihlásenie TU.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať mailom alebo telefonicky.