Prihlásenie

Pre prihlásenie je potrebné zadať prihlasovacie meno a heslo, ktoré sú špecifické pre každého klienta. Možnosť prihlásenia majú naši zmluvní klienti, ktorí využívajú niektorý z paketov služieb na základe zmluvy o poskytovaní právnych služieb. Po prihlásení je možné získať prístup ku všetkým dokladom potrebným na právny úkon v celom spektre služieb, ktoré nie sú prístupné bežným užívateľom. Viac informácií o ponúkaných paketoch služieb nájdete v sekcii Klienti.

Prihlasovací formulár