Klienti

Základným princípom vzťahu služieb s každým klientom je prístup v súlade s etickým kódexom služby.

Pre klientov s potrebou opakovaných právnych služieb ponúkame rôzne pakety služieb, kde paušálna odmena je nižšia ako obvyklá cena jednotlivých úkonov.

 

Bronzový paket obsahuje:

 • 1 hodina mesačne osobnej konzultácie
 • 1 právne stanovisko mesačne k predloženému právnemu dokumentu, či vypracovanie nového stanoviska
 • 1 úkon mesačne právneho poradenstva ON-LINE (resp. 1 zmluvy ON-LINE)
 • bonus prístupu na stránku pravo.red.sk po prihlásení (zverejnené všetky doklady potrebné na právny úkon v celom spektre služieb)

Strieborný paket obsahuje:

 • 2 hodiny mesačne osobnej konzultácie
 • 2 právne stanoviská mesačne k predloženému právnemu dokumentu, či vypracovanie nového stanoviska
 • 2 úkony mesačne právneho poradenstva ON-LINE (resp. 1 zmluvy ON-LINE)
 • bonus prístupu na stránku pravo.red.sk po prihlásení (zverejnené všetky doklady potrebné na právny úkon v celom spektre služieb)

Zlatý paket obsahuje:

 • 4 hodiny mesačne osobnej konzultácie
 • 4 právne stanoviská mesačne k predloženému právnemu dokumentu, či vypracovanie nového stanoviska
 • 4 úkony mesačne právneho poradenstva ON-LINE (resp. 1 zmluvy ON-LINE)
 • bonus prístupu na stránku pravo.red.sk po prihlásení (zverejnené všetky doklady potrebné na právny úkon v celom spektre služieb)

VIP paket obsahuje:

 • individuálne starostlivosť pre malé, stredné, či väčšie firmy v oblasti obchodného, občianskeho, správneho práva a daní
 • bonus 5-tich prístupov na stránku pravo.red.sk po prihlásení (zverejnené všetky doklady potrebné na právny úkon v celom spektre služieb)

 

Info o cenách jednotlivých paketov :

tel.: 041/500 71 72

mobil: 0915 808 513

e-mail: pravo@red.sk

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať mailom alebo telefonicky.