Online poradenstvo

Existuje pomere veľa právnych situácií, v ktorých klient potrebuje právnu pomoc, keď osobné stretnutie s advokátom nie je úplne nevyhnutné. Väčšina takýchto prípadov je poskytovanie právnej pomoci formou konzultácie o určitej právnej situácii do ktorej sa klient dostal a potrebuje si najmä vyjasniť svoju právnu pozíciu prípadne posúdiť výhody a nevýhody ďalšieho postupu vo veci. Služba Online poradenstvo poskytuje v týchto prípadoch ideálnu možnosť takéhoto postupu jednoducho a efektívne. Online poradenstvo je poskytované advokátmi, ktorí sú zapísaní v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory, čo poskytuje klientom istotu, že konkrétne vyjadrenia a názory sú súlade s právnymi predpismi, poskytnuté profesionálne a s ohľadom na aktuálnu rozhodovaciu prax súdov Slovenskej republiky.