Charakteristika služby

Existuje pomere veľa právnych situácií, v ktorých klient potrebuje právnu pomoc, keď osobné stretnutie s advokátom nie je úplne nevyhnutné. Väčšina takýchto prípadov je poskytovanie právnej pomoci formou konzultácie o určitej právnej situácii, do ktorej sa klient dostal a potrebuje si najmä vyjasniť svoju právnu pozíciu, prípadne posúdiť výhody a nevýhody ďalšieho postupu vo veci. Služba Online poradenstvo poskytuje v týchto prípadoch jednoduchú, efektívnu a cenovo výhodnú možnosť takéhoto postupu. Právne analýzy sú vypracované systematicky, logicky a zrozumiteľne a sú podpísané príslušnými pridelenými advokátmi, ktorí sú oprávnení na poskytovanie právnych služieb podľa zákona o advokácii a ktorí podľa zákona zodpovedajú za tieto poskytnuté právne služby.
Odpoveď advokáta vychádza z údajov poskytnutých klientom, ktoré advokát nemá možnosť overiť, preto situáciu popíšte čo najpresnejšie (najlepšie heslovite).
 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať mailom alebo telefonicky.